Checkmark Bestel hier uw favoriete Pinot Noir! 

Checkmark vanaf €50,- gratis verzending in Nederland

Checkmark Per fles te bestellen

Checkmark per fles te bestellen
Checkmark vanaf €50,- gratis verzending
Checkmark in Den Bosch en omgeving

Alcoholwetgeving

Verantwoorde alcoholverkoop is voor Bellwines erg belangrijk, ook bij bezorging. Bellwines wil geen alcohol bezorgen aan jongeren onder de achttien jaar.

In dit document, de geborgde werkwijze, wordt omschreven hoe door Bellwines invulling wordt gegeven aan verantwoorde verkoop op afstand. Met andere woorden, hoe de leeftijdgrens bij Bellwines wordt geborgd vanaf het moment van bestellen (telefonisch of online) tot en met het moment van levering. Hiermee wordt voldaan aan de in artikel 20A lid 1 sub b van de Alcoholwet gestelde eis dat men moet beschikken over een werkwijze waarmee wordt gewaarborgd dat de alcoholhoudende drank slechts wordt afgeleverd op het adres van de geadresseerde (of bij een distributiepunt) en dat de leeftijd van de persoon aan wie de alcoholhoudende drank wordt verstrekt wordt vastgesteld en dat deze werkwijze ook wordt gehanteerd.

Dit document is actueel en kan op elk moment worden opgevraagd. Het document wordt ten minste één keer per jaar geactualiseerd (n.a.v. een evaluatie) en bij iedere wijziging van de situatie. De geborgde werkwijze omschrijft:

  1. Hoe Bellwines, samen met eventuele ketenpartners (bezorgdiensten), de leeftijdsgrens bewaakt van bestelling tot en met de bezorging;
  2. Hoe Bellwines ervoor zorgt dat de werkwijze duidelijk en helder kenbaar wordt gemaakt voor medewerkers, eigen bezorgers en/of anderen die werkzaam zijn onder de verantwoordelijkheid van Bellwines;
  3. Hoe Bellwines controleert op de juiste naleving van de geborgde werkwijze en hoe, naar aanleiding van evaluaties van de werkwijze, eventuele veranderingen worden doorgevoerd.

Proces (conform artikel 5.2, lid 1 onder a en b van het Alcoholbesluit)

Op 25 April 2022 hebben alle medewerkers van Bellwines deze geborgde werkwijze schriftelijk ontvangen en zijn zij geïnformeerd over de verplichtingen waaraan zij dienen te voldoen op basis van de Alcoholwet.

Het is bij online bestellingen verplicht dat de koper aangeeft tenminste 18 jaar of ouder te zijn. Dit doet de koper door zijn of haar geboortedatum op te geven alsmede de ‘checkbox’ aan te vinken waarin wordt gevraagd te bevestigen dat hij/zij 18 jaar of ouder is.

Bij telefonische bestelling wordt gevraagd of de koper 18 jaar of ouder is. Tevens wordt in alle gevallen aan de koper gemeld dat bij aflevering een leeftijdscontrole wordt uitgevoerd. Degene die het pakket in ontvangst neemt op het door de koper vermelde adres zal zich dienen te legitimeren.

De koper c.q. ontvanger van de bestelling is verplicht zich te legitimeren wanneer hierom gevraagd wordt conform artikel 20 lid 2 van de Alcoholwet. Indien deze hier geen gehoor aan kan dan wel wil geven, zal de bestelling niet overhandigd worden. Indien het pakket door Flespakket bezorgd wordt zal het pakket op een ophaallocatie afgegeven worden. Indien het pakket door een eigen bezorger van Bellwines bezorgd wordt zal het pakket geretourneerd worden naar respectievelijk ons magazijn in Den Bosch. Indien de koper/ontvanger wenst zijn/haar bestelling nogmaals aangeboden te krijgen, zal deze gevraagd worden de verzend-/leverkosten nogmaals te voldoen In dit geval blijft de koper/ontvanger verplicht zich te legitimeren.

Bij levering door zowel een externe bezorgdienst als door onze eigen bezorgers zal te allen tijde een leeftijdscheck gedaan worden. De ontvanger dient een geldig identiteitsbewijs te tonen, conform artikel 20 lid 2 van de Alcoholwet.

Zowel de externe bezorgers als de eigen bezorgers van Bellwines controleren bij aflevering de geboortedatum aan de hand van het legitimatiebewijs dat de koper/ontvanger gereed houdt. Het is de koper/ontvanger verplicht zich op verzoek van de bezorger te legitimeren.

Een bestelling afleveren bij de buren dan wel de wijn achterlaten op een aangegeven plek is niet toegestaan. Het pakket zal in dit geval bij bezorging door Flespakket bezorgd worden op een afhaallocatie. De bestelling kan hier op vertoon van een geldig legitimatiebewijs afgehaald worden wanneer is bevestigd dat de koper/ontvanger de wettelijk vereiste leeftijd van ten minste 18 jaar heeft bereikt. Het pakket zal bij bezorging door onze eigen bezorgdienst geretourneerd worden naar respectievelijk ons magazijn in Den Bosch. Indien de koper/ontvanger wenst zijn/haar bestelling nogmaals aangeboden te krijgen, zal deze gevraagd worden de verzend-/leverkosten nogmaals te voldoen. In dit geval blijft de koper/ontvanger verplicht zich te legitimeren.

Uw bestelling zal via Flespakket te allen tijde verzonden worden in speciaal voor flessentransport bestemde dozen waaruit duidelijk blijkt dat het om alcoholhoudende drank gaat. Ook zal bij het aanmaken van een verzendlabel de optie “Leeftijdscheck 18+” geselecteerd worden zodat de bezorger weet dat het een leeftijdsgevoelige zending betreft. Door het selecteren van deze optie worden de opties “Alleen afleveren bij ontvanger” en “Handtekening vereist” ook automatisch geselecteerd, waardoor de pakketbezorger ervan op de hoogte is dat het pakket noch bij de buren afgegeven mag worden, noch op een aangegeven plek neergezet mag worden.

Informatievoorziening medewerkers (conform artikel 5.2, lid 1 onder c van het Alcoholbesluit)

Alle medewerkers van Bellwines die verantwoordelijk zijn voor de verkoop en verzending van alcoholische dranken hebben het diploma Sociale Hygiëne behaald en zijn daarmee onder meer bekend met de wet- en regelgeving rondom de verkoop van alcoholische dranken.

Alle medewerkers van Bellwines die verantwoordelijk zijn voor de verkoop en verzending van alcoholische dranken hebben daarnaast de geborgde werkwijze op 25 April 2022 zowel digitaal als schriftelijk ontvangen.

Controle (conform artikel 5.2, lid 1 onder d van het Alcoholbesluit)

Ten minste éénmaal per jaar zal het gehele proces met alle daarbij behorende stappen worden gecontroleerd. Indien uit onze periodieke controle blijkt dat er niet volgens afspraak gewerkt wordt door eigen medewerkers of externe partijen, zal hier direct actie op ondernomen worden. Indien het een fout van een van onze medewerkers betreft zal deze opnieuw getraind worden om het proces op de juiste manier te doorlopen. Indien het een fout van een externe partij betreft zal deze partij op de hoogte gebracht worden van het gebrek en dit volgens het door hen bepaalde interne beleid corrigeren.

De meest recente controle vond plaats op 13 April 2022 met referentienummer 23650.

Indien tussentijds veranderingen in het proces om wat voor reden dan ook noodzakelijk zijn, zullen deze direct doorgevoerd worden en zullen alle medewerkers en indien van toepassing externe partijen hiervan digitaal op de hoogte gesteld worden. Medewerkers ontvangen tevens een vernieuwd fysiek exemplaar van het te doorlopen proces. Ook zal er indien nodig een training volgen om de nieuwe werkwijze te verduidelijken en eigen te maken.